Algemene informatie podotherapeut
 
Algemeen

Het beroep van podotherapeut behoort tot de paramedische beroepen. De podotherapeut behandelt mensen met voetklachten of klachten aan het bewegingsapparaat, die voortvloeien uit een afwijkend functioneren van de voeten. De podotherapeut ziet mensen met klachten op verwijzing van een arts met als doel het opheffen, verminderen of compenseren van stoornissen in het functioneren van het steun- en bewegingsapparaat.
 
Een gekwalificeerd en bekwaam beroepsbeoefenaar dient over een aantal vaardigheden en competenties te beschikken. Hij moet wetenschappelijke bevindingen kunnen toepassen en handvaardigheid bezitten om met fijne instrumenten om te gaan.
 
Het beroep van podotherapeut is geregeld in de wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) artikel 34, samen met negen andere ‘paramedische’ beroepen. Voor deze beroepsbeoefenaren geldt, dat wanneer men een wettelijk geregelde opleiding met goed gevolg heeft doorlopen, men een beschermde titel mag voeren. Het is in feite een opleidingstitel.
NUMMER 1 VOOR SPORTERS MET VOETKLACHTEN
Opleiding

De opleiding tot podotherapeut is een fulltime HBO-dagopleiding die zowel theoretisch als praktisch van aard is. Bij het verwerven van de verschillende competenties wordt naar een zo realistisch mogelijke context gestreefd. Zo wordt er geoefend met simulatie-patiënten in een polikliniek.
 
De opleiding kan gevolgd worden aan de Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven of aan de Saxion Hogeschool Enschede en is geregeld in de Wet op Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek.
 
 
De sportpodotherapeuten Marieke van Wanroij  Cecile van der Sanden Marieke            Cecile
van Wanroij      van der Sanden
       
 
CSPN        Parksingel 8        6681 NE        Bemmel        0481-462217        info@cspn.nl